תקנון


סטודנט יקר,
קבלת שירות מ'סמסטר' מותנה בקריאה, הבנה והסכמה לתקנון  זה!

  1. בכל עת "סמסטר" מסייעת בידי הסטודנט להשלים את עבודתו, אין לראות בתוצרת אותה מגישה "סמסטר" לסטודנט משום עבודה גמורה, או תחליף לעבודת מחקר עצמאית של הסטודנט.

  2. אין לעשות כל שימוש בכל מידע, או חומר אותו מספקת "סמסטר", אשר עשוי להוות פגיגעה או עבירה על כללי האתיקה המחקרית הנהוגים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

  3. "סמסטר" מודיעה כי אין ולא תהיה לה כל אחריות עקיפה או ישירה לגבי החומרים אותם היא מספקת.בכלל זה לא תהיה "סמסטר" אחראית לכל טעות, חוסר דיוק, פירוש מוטעה ו/או שגיאות ניסוח, אשר עשויים להימצא בחומר אותו היא מספקת. למען הסר ספק יובהר כי "סמסטר" אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק, הוצאות, אובדן, עגמת נפש, אשר ייגרמו לסטודנט כתוצאה משימוש בחומר אשר יסופק לו על ידה.

  4. "סמסטר" ממליצה ללקוחותיה להיוועץ בעובדי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, באשר לסוג הסיוע אתו הם מבקשים לקבל.

  5. התחייבות למתן החזר כספי מלא ללקוח במקרה של אי קבלת שירות
    קבלת השירות מ"סמסטר" היא בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ככלל ובטופס ההזמנה שיישלח אל הלקוח בפרט. היה ומסיבה כלשהיא לא התקבל השירות, בכפוף לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ככלל, ובטופס ההזמנה בפרט, יהיה הלקוח זכאי לקבל את כספו בחזרה.