תרגומים


לתרגום שתי מטרות עיקריות אשר לשמן נועד:
  1. הראשונה היא נאמנות למקור על מנת להעביר באופן מדוייק את משמעות הכתוב.

  2. השנייה הינה האותנטיות אשר נועדה לאפשר לקורא להבין את הטקסט כאילו נכתב בשפת היעד.

תרגום נכון הינו קריטי ומשמעותו להבנת הקורא את הכתוב בהתאם לשפתו.
כפועל יוצא, בעת תרגום יש צורך להתחשב במונחים יום-יומיים של הקורא ולהכיר אוצר מילים רחב לצורך הגיוון במילים ובשפה.

צוות המתרגמים של סמסטר ישמח לתרגם עבורכם טקסטיים אקדמיים, עסקיים - מסחריים ואחרים.

שירותי התרגום של סמסטר מבוצעים מעברית לאנגלית ולהיפך,ומעברית לערבית ולהיפך.

קבוצת סמסטר שמה לה לערך עליון שמירה על סודיות הלקוח והשירותים הניתנים לו.