ניתוח סטטיסטי ו-SPSS

ליצירת קשר מיידי:
טופס יצירת קשר            054-2261111
        info@smsm.co.il
מחקרים נועדו לצורך הסקת מסקנות אודות תחומים שונים מתוך כוונה ליצור התקדמות בהבנתנו נושאים שונים.

המחקר יכול לעסוק באיסוף מידע ו/או בניתוחו במטרה לזהות חוקים שיתנו הסבר כולל למגוון אירועים ואף  יאפשרו, בחלק מהמקרים, חיזוי התנהגויות עתידיות.

מחקרים רבים מצריכים עיבודים סטטיסטיים על מנת להוכיח את טענותיהם ועל מנת לבדוק את מהימנותם של כלי המחקר ואת תוקפם.

צוות החוקרים של סמסטר מתמחה בניתוחים סטטיסטיים ובמבחנים סטטיסטיים שונים בהתאם לצרכי הלקוח.

מגוון השירותים עוסק בכל שלבי המחקר האמפירי ובכלל זה:
  • ניסוח שאלת המחקר והשערות המחקר
  • מציאת המתודולוגיה המתאימה לביצוע המחקר
  • איתור והתאמה של כלי המחקר לאור שיטת המחקר שנבחנה
  • הפצה ואיסוף של שאלונים, ביצוע ניסויים ועריכת ראיונות
  • ניתוח הנתונים וכתיבה שלהם במסגרת פרק הממצאים או כחוות דעת מקצועית
  • ניסוח מילולי של מסקנות המחקר וכתיבת פרק הדיון

לנו, בקבוצת סמסטר, ניסיון עשיר בשימוש בתוכנות עיבוד נתונים רבות כדוגמת spss,sas ועוד.

ניסיוננו הרב מאפשר לבצע את הניתוחים הנדרשים ברמה הגבוהה ביותר, בשפה קולחת או כפי שאנו נוהגים לכנות זאת "תיאור המספרים והפרוצדורות ב-שפת העם המובנת
לכל קורא".