מדעי החברה: סוציולוגיה, תקשורת, עבודה סוציאלית, סיעוד ומגדר

ליצירת קשר מיידי:
טופס יצירת קשר            054-2261111
        info@smsm.co.il
בעולם של מציאות משתנה, ישנה חשיבות מיוחדת בחקר החברה והיצור האנושי הפועל בה.
מדעי החברה הינו תחום הכולל דיסציפלינות רבות, שרובן ככולן עוסקות ביחס שבין התנהגות אנושית,החברה והפרט.

המדעים העיקריים שמקובל לשייכם למדעי החברה הינם:
 • סוציולוגיה ואנתרפולוגיה
 • מדע המדינה, יחסים בינלאומיים ומדיניות ציבורית
 • מזרחנות
 • סיעוד, עבודה סוציאלית, בטחון סוציאלי, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה
 • תקשורת
 • לימודי נשים, לימודי מגדר
כחלק מהשירותים הניתנים בתחום מדעי הרוח,מסייעת סמסטר בתחומים הבאים:
 • איתור נושא לכתיבה
 • הבנייה של הצעת מחקר
 • איתור מידע למחקר
 • כתיבה אקדמית על פי הנחיות הלקוח
 • עריכה לשונית ואקדמית
 • תרגומים
 • ניתוח איכותני
 • ניתוח סטטיסטי