חינוך, פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות

ליצירת קשר מיידי:
טופס יצירת קשר            054-2261111
        info@smsm.co.il
ההתנהגות האנושית היא תופעה מופלאה - ככל שמרבים לבחון ולחקור אותה מגלים עד כמה היא מורכבת ולא ידועה.
למעשה, מתברר כי בעיקרו של דבר חלק גדול מהמחקר האקדמי מופנה להבנת ההיבטים השונים של תופעה זו.
בין אם על ידי מחקר ברמת המאקרו של התהליכים החברתיים או התרבותיים של החברה האנושית, ובין אם ברמת המיקרו הנוגע לאדם הבודד, מבקש המחקר האקדמי בתחום של מדעי ההתנהגות לפעול לשיפור, מיצוי וטיפוח הגורם האנושי באמצעות הבנה טובה יותר של התהליכים המניעים אותו.
התחומים העיקריים שמקובל לשייכם למדעי ההתנהגות הינם:
 • פסיכולוגיה וקרימינולוגיה
 • חינוך
 • מדעי המשפחה
 • ועוד

כחלק מהשירותים הניתנים בתחום מדעי הרוח,מסייעת סמסטר בתחומים הבאים:
 • איתור נושא לכתיבה
 • הבנייה של הצעת מחקר
 • איתור מידע למחקר
 • כתיבה אקדמית על פי הנחיות הלקוח
 • עריכה לשונית
 • עריכה אקדמית
 • תרגומים
 • ניתוח איכותני
 • מחקר אמפירי, ובכלל זה ניתוחים סטטיסטיים