ליצירת קשר מיידי:
טופס יצירת קשר            054-2261111
        info@smsm.co.il


עשה ואל תעשה

כתיבה, בין אם היא ספרותית, לצרכים אישיים או במסגרת הכנה של מטלה אקדמית כגון סמינריון, תיזה, עבודת גמר או דוקטורט, היא בסופו של דבר ביטוי של הסגנון האישי של הכותב.
אף על פי כן, יש מספר כללים טכניים המייחדים כתיבת עבודות אקדמאיות או מאמר. ננסה להצביע על המרכזיים שבהם:
 • חשוב להימנע משפה פשוטה או נמוכה, ובפרט כדאי להימנע משימוש בביטויי סלנג או ביטויים אפנתיים.
  הדרך בה אתם מדברים עם חבריכם ובני משפחתכם אינה הדרך בה יש להתנסח  במסגרת כתיבה של מחקר או של מאמר.

 • באופן דומה, לא כדאי לעשות שימוש רב מדי בשפה גבוהה ובביטויים קשים. יש לכך כמה סיבות:
 1. הכי חשוב, זה סתם יסבך, יאריך ויקשה על תהליך הכתיבה.
 2. זה סתם מקשה על מי שבודק - ואותו/ה אתם לא רוצים לעצבן.
 3. זה עלול להצביע על מאמצים גדולים מדי, ועל כן לעודד את מי שבודק את העבודה לשאול שאלות מיותרות לגבי המשמעות של המילים או המשפטים ואז לחשוף אתכם לבקורת מיותרת.
 4. במידה וזה שונה ממש מהסגנון האישי שלכם, יכול הפער הזה אפילו לעורר חשד שלא אתם כתבתם את העבודה.
 • חשוב להימנע משימוש בראשי תיבות וקיצורים - מה שברור לכם לא תמיד ברור למי שקורא את העבודה

 • יש להקפיד על כללי ציטוט נכונים

 • ולא פחות חשוב, לבדוק שאין בעבודה שגיאות כתיב והגהה

מבנה העבודה

מבנה העבודה משתנה בין מוסד למוסד ובין מרצה ומרצה.
כך לדוגמה, המבנה של עבודה סמינריונית בתחומים של מדעי הרוח או החברה שונה ברוב המקרים ממבנה העבודה בתחום של מדעי הניהול והכלכלה.
באופן דומה, המבנה של סמינריון או של רפרט שונים לחלוטין מדרישות הכתיבה האקדמאית הנדרשת במסגרת כתיבה של פרוייקט גמר או מאמר אקדמי.

הניסיון הרב שנצבר בסמסטר מצביע גם על כך שקיימים פערים גדולים בין מוסדות האקדמיה לבין עצמם, ובמיוחד בין האוניברסיטאות ובין המכללות.
פעמים רבות דוקא המסגרת הקשוחה של האווניברסיטה (והדוגמה הכי טובה לכך היא האוניברסיטה הפתוחה) מכתיבה כללים מאוד ברורים ואחידים לגבי איך צריך לכתוב ומה צריך להיות המבנה.
לעומת זאת, במקרים רבים מכללות או מוסדות אוניברסיטאיים שאינם מוסדות מחקר (לדוגמה מכללת נתניה, המרכז האקדמי קרית אונו, המרכז האקדמי כרמל ועוד רבים אחרים) נותנים חופש גדול יותר למנחים ולמרצים בקביעת הדרישות של עבודות הגשה ושל הכנת עבודות אקדמאיות.
התוצאה היא חוסר אחידות, קושי ומורכבות רבה, אשר גורמים לסטודנטים רבים לפנות לקניית עבודה סמינריונית ולהסתכן בהגשה של עבודות באיכות נמוכה או בהפרה של כללי האתיקה.

אחרי שנים של ניסיון והיכרות עם ה"פינות" וה"שגיונות" בתחום, צוות הכותבים המיומן בסמסטר ערוך לסייע לכם בכל השלבים של כתיבת עבודה, וכן גם בשלבים אחרים של המחקר כגון עריכת מחקר אמפירי, שיטות מחקר, ניסוח הצעת מחקר, כתיבת פרק הדיון וכתיבת המסקנות.